Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 1Γ/2019 του ΑΣΕΠ.

Την Τρίτη 2 Απριλίου 2019 αρχίζει η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για τη προκήρυξη 1Γ/2019 του ΑΣΕΠ, με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 17 Απριλίου και ώρα 14:00.

Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων,πρώην αυτοαπασχολουμένων,με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Την  Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 ξεκινούν οι ηλεκτρονικές υποβολές των επενδυτικών σχεδίων, για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ ''Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων''. Αιτήσεις θα γίνονται μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο έως 18 μήνες από την αρχική δημοσίευσή της δράσης.

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Λιανικό Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση

Την  Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 ξεκινούν οι ηλεκτρονικές υποβολές των επενδυτικών σχεδίων, για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ ''Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο-Εστίαση- Εκπαίδευση'', με καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019.

Σελίδες

Εγγραφή στο Organosis - Συμβουλευτική RSS