Υποβολή αίτησης επιδόματος θέρμανσης 2019-2020

Απαραίτητα στοιχεία:

  1. Κωδικοί Taxisnet ή εκκαθαριστικό 
  2. Αριθμός παροχής ρεύματος ακινήτου
  3. Αριθμός παροχής ρεύματος της πολυκατοικίας (σε περίπτωση διαμερίσματος)
  4. ΑΦΜ Διαχειριστή πολυκατοικίας (σε περίπτωση διαμερίσματος)

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 6Κ/2019 του ΑΣΕΠ

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα πέντε (75) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Έναρξη δηλώσεων Κτηματολογίου σε επιπλέον περιοχές των Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας

Την Δευτέρα 22 Ιουλίου ξεκινά η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας σε περιοχές ΠΕ Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.

Πρόγραμμα προώθησης στην αυτoαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων,ηλικίας 18-66 ετών

Την Τετάρτη 10 Ιουλίου ξεκινούν οι αιτήσεις του προγράμματος  προώθησης της αυτοαπασχόλησης μέσω οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων.

Σελίδες

Εγγραφή στο Organosis - Συμβουλευτική RSS