Δηλώσεις Κτηματολογίου

Κτηματολόγιο είναι η διαδικασία της καταγραφής όλων των ακινήτων και των δικαιωμάτων που υπάρχουν πάνω σε αυτά(σε ελληνικό έδαφος).Με αυτόν τον τρόπο προστατεύονται και κατοχυρώνονται.

 

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχει ο ιδιοκτήτης ακινήτου, ο οποίος έχει κυριότητα (πλήρη ή ψιλή), και κάθε δικαιούχος επικαρπίας και προσωπικής ή πραγματικής δουλείας (οποιουδήποτε περιεχομένου), ο δικαιούχος εμπράγματης ασφάλειας, κατάσχεσης, εγγραπτέας αγωγής, εγγραπτέας μίσθωσης (χρονομεριστική, χρηματοδοτική, υπερενναετής) και κάθε άλλου εγγραπτέου δικαιώματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2308/1995, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν και όσοι διαχειρίζονται ξένη περιουσία (πχ εκκαθαριστής διαθήκης, σύνδικος πτώχευσης, κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, εκτελεστής διαθήκης, διαχειριστής ακινήτου κ.λ.π.)

 

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για ορισμένες περιοχές της χώρας μας έχουν ξεκινήσει παρόλα αυτά όμως όχι για όλες. Η κτηματογράφηση θα γίνεται σταδιακά και στις υπόλοιπες περιοχές καθώς όλες έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα κτηματογράφησης.

 

Η μη κτηματογράφηση κάποιου ακινήτου οδηγεί στην καταγραφεί του ως <<αγνώστου ιδιοκτήτη>> και θεωρείται ότι ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Στο ORGANOSIS αναλαμβάνουμε την διαδικασία της ηλεκτρονικής σας δήλωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.Τηλ:2651083886,2651076045