Πρόγραμμα "Εξοικονομώ - Αυτονομώ"

Το  πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Aυτονομώ »  παρέχει χρηματοδότηση  για την υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ενίσχυσης της ενεργειακής αυτονομίας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Έξυπνο Σπίτι»

Για την Περιφέρεια Ηπείρου ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 11/12/2020.

Η κατανομή των συνολικών πόρων ανά περιφέρεια ορίζεται ως:

Το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης, για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων και μονοκατοικιών, ορίζεται ως εξής:

Πίνακας 2.2.2

Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από το άθροισμα του ανώτατου προϋπολογισμού επιλέξιμων παρεμβάσεων(48.500€) και του ανώτατου προϋπολογισμού λοιπών δαπανών(1.500€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50.000€ για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα.

Στις επιλέξιμες δαπάνες εντάσσονται τα εξής :

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης
 • Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
 • Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης – αυτονόμησης ενέργειας:
  • Εγκατάσταση νέου Φωτοβολταϊκού σταθμού σιτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειαςΕγκατάσταση τοπικού συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (ηλεκτρικοί συσσωρευτές)
  • Εγκατάσταση «έξυπνων» οικιακών σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητου οχήματος
  • Εγκατάσταση, σημεία επαναφόρτισης συνεχούς ρεύματος
  • Έξυπνων συστημάτων διαχείρισης (smart home)
  • Έξυπνα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρικών φορτίων
  • Έξυπνα συστήματα θέρμανσης/ ψύξης
  • Έξυπνα συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης 

Στο ORGANOSIS αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου την σύνταξη του φακέλου για την υπαγωγή σας στο πρόγραμμα. Το σύνολο της αμοιβής μας ως σύμβουλοι έργου, καλύπτεται εξ' ολοκλήρου από το πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλ: 2651083886,2651076045