Υποβολή αιτήσεων φοιτητικού επιδόματος

Έως 4 Ιουλίου 2019 είναι σε ισχύ η αίτηση φοιτητικού στεγαστικού  επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.Η αίτηση υποβάλλεται από τον δικαιούχο του επιδόματος, δηλαδή το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής. Κατ’ εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον:

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»

Έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς το πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2018-2019.Καταληκτική ημερομηνία για την οριστική υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται η 28 Ιουνίου 2019 και ώρα 24:00.Πατήστε

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 1Κ/2019 του ΑΣΕΠ.

Την Δευτέρα 8 Απριλίου αρχίζουν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής για την προκήρυξη 1Κ/2019 του ΑΣΕΠ. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τρίτη 23 Απριλίου και ώρα 14:00.

Σελίδες

Εγγραφή στο Organosis - Συμβουλευτική RSS