Κατοχύρωση Εμπορικού Σήματος

Το εμπορικό σήμα είναι το σήμα κατατεθέν μίας επιχείρησης, το αναγνωριστικό της. Σύμφωνα με τον νόμο(ν.4679/2020), σήμα θεωρείται κάθε σημείο επιδεικτικό γραφικής παραστάσεως ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από εκείνα άλλων επιχειρήσεων.

Ως σήμα μπορούν να αποτελέσουν οι λέξεις, τα ονόματα φυσικών ή νομικών προσώπων, οι απεικονίσεις, τα σχέδια, τα γράμματα, οι αριθμοί, οι ήχοι, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασία του.

Το εμπορικό σήμα αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας και περιουσιακό στοιχείο του δικαιούχου. Η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας και του εμπορικού σας σήματος είναι απαραίτητη στην ψηφιακή εποχή. Είναι ο μόνος νόμιμος τρόπος να αποφύγετε την αθέμιτη αντιγραφή ή εκμετάλλευση των μοναδικών ιδεών, προϊόντων ή υπηρεσιών σας.

Η κατοχύρωση ενός εμπορικού σήματος παρέχει στον δικαιούχο το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του με κάθε τρόπο, στα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες του, στις συσκευασίες και σε κάθε έντυπο υλικό. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται πως δεν θα μπορέσει να καπηλευτεί από ανταγωνιστή και να εξαπατήσει τους πελάτες σας καθώς και να προκαλέσει δυσφήμηση στην επιχείρησή σας.Με την κατοχύρωσή του, προστατεύεται το κύρος της επιχείρησής σας, αλλά και οι κόποι σας, με τους οποίους οικοδομήθηκε και αναπτύχθηκε.

Ένα σήμα μπορεί να καταχωρηθεί σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.

Ως Εθνικό νοείτε ένα σήμα το οποίο είναι προστατευόμενο στην Ελλάδα και είναι κατάλληλο για επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην ελληνική αγορά. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει το κοινοτικό σήμα το οποίο είναι ότι ακριβώς και το εθνικό αλλά με τη διαφορά ότι αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης. Με τον όρο διεθνές σήμα εννοούμε την κατοχύρωση ενός σήματος σε οποιαδήποτε χώρα ανάμεσα από τις 85 που περιλαμβάνονται στην συνθήκη της Μαδρίτης, η οποία συντάχθηκε για την ύπαρξη της δυνατότητας να καταχωρείτε αυτόματα το σήμα σε όσες χώρες επιθυμεί ο δικαιούχος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταχώρηση διεθνούς σήματος είναι να έχει προηγηθεί καταχώρηση σε εθνικό επίπεδο. Η καταχώρησή ενός σήματος  βρίσκεται σε ισχύ για δέκα χρόνια, με την δυνατότητα όμως ανανέωσής της καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος που προβλέπει ο νόμος.

Στο ORGANOSIS αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική σας κατοχύρωση και πιο συγκεκριμένα:

  • Σας ενημερώνουμε για την διαδικασία της αίτησης
  • Σας ενημερώνουμε για τα ακριβή δικαιολογητικά που θα χρειαστούν
  • Πραγματοποιούμε την ηλεκτρονική αίτηση.
  • Σας ενημερώνουμε για την πορεία της αίτησής σας και εν τέλει για την έκβαση του αποτελέσματος.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλ.:2651083886