Νέο πρόγραμμα LEADER στην ΠΕ Θεσπρωτίας

Στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, Μέτρο 8.3.3: Άρθ. 63 του Καν. ΕΕ 508/2014 "Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης"), η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ) καλεί τους ενδιαφερόμενους που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

 • αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), που δραστηριοποιούνται ή που θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. ΕΕ 508/2014 και όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στην συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις).
 • μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων, σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν.

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις παρακάτω περιοχές:

 • ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: Δημοτική Κοινότητα Ηγουμενίτσης, Τοπική Κοινότητα Γραικοχωρίου, Τοπική Κοινότητα Λαδοχωρίου, Τοπική Κοινότητα Μαυρουδίου, Τοπική Κοινότητα Νέας Σελεύκειας, Δημοτική Κοινότητα Πέρδικας, Τοπική Κοινότητα Πλαταριάς, Τοπική Κοινότητα Συβότων, Τοπική Κοινότητα Φασκομηλιάς
 • ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ: Τοπική Κοινότητα Ασπροκκλησίου, Τοπική Κοινότητα Κεστρίνης, Τοπική Κοινότητα Ραγίου, Τοπική Κοινότητα Σαγιάδας, Τοπική Κοινότητα Σμέρτου

Ορισμένοι από τους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας είναι :

 • μικρές βιοτεχνικές μονάδες που συνδέονται με αλιευτικές ή θαλάσσιες δραστηριότητες
 • Μονάδες παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση αλιευτικών και λοιπών προϊόντων
 • Επιχειρήσεις εναλλακτικών μορφών τουρισμού με αντικείμενο τη θάλασσα και τα θαλάσσια σπορ & την ψυχαγωγία, τις καταδύσεις, την φωτογράφιση και παρατήρηση του βυθού, της χλωρίδας, της πανίδας, γαστρονομικού τουρισμού (χώροι γευσιγνωσίας), τουρισμού κλπ
 • Υπηρεσίες επισκευής / συντήρησης / κατασκευής αλιευτικών εργαλείων, διχτύων και λοιπού αλιευτικού εξοπλισμού, υπηρεσίες επισκευής / συντήρησης /κατασκευής / φύλαξης και στάθμευσης σκαφών, υπηρεσίες εκπαίδευσης στην οδήγηση ταχύπλοων σκαφών κλπ.
 • μονάδες εστίασης αποκλειστικά του κάτωθι ΚΑΔ με κύρια δραστηριότητα την ψαροταβέρνα: «Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, ψησταριά, χωρίς ζωντανή μουσική ή με ορχήστρα λιγότερη των τριών οργάνων [που δεν υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β' 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά], με παροχή σερβιρίσματος (ΚΑΔ 56.10.11.04)» & «Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο με παροχή σερβιρίσματος» (ΚΑΔ 56.10.11.10).
 • Χονδρικό και λιανικό εμπόριο δραστηριοτήτων σχετικών με τη αλιεία και τη θάλασσα
 • Υποδομές διανυκτέρευσης συγκεκριμένων μορφών. Επιδοτούνται μόνο οι εκσυγχρονισμοί τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών

Η ένταση της ενίσχυσης που δύναται να λάβουν οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία δράσης/ ενέργειας όπως αναλύεται παρακάτω:

Επιλέξιμες δαπάνες δύναται ενδεικτικά να είναι:

 • Η κατασκευή ή η βελτίωση ακινήτου. Είναι επιλέξιμη δαπάνη η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της επένδυσης, για ποσό μέχρι το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της πράξης.
 • Αγορά, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων
 • Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης, όπως αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών, περιφερειακών μηχανημάτων και φωτοτυπικών.
 • Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων
 • Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
 • Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα
 • Εξοπλισμός αναψυχής πελατών (όπως εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και εικόνας), είναι επιλέξιμός μονό στην περίπτωση που αιτιολογείται από την φύση της επένδυσης (καταλύματα, χώροι εστίασης και αναψυχής).
 • Εργασίες για τον εκσυγχρονισμό και την κατάλληλη διαμόρφωση των χώρων σκάφους για την υλοποίηση του προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου, καθώς και η αγορά, η μεταφορά και η εγκατάσταση του εξοπλισμού τους.
 • Μελέτες και αμοιβές συμβούλων

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 13/12/2021

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ:2651083886