Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 2Κ/2020 του ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη αφορά Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα έξι (46) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας.

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 1Κ/2020 του ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα εννέα (79) θέσων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμια

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για τις προκήρυξεις 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020 του ΑΣΕΠ.

Οι προκηρύξεις αφορούν την διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα:

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για τις προκήρυξεις 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ.

Οι προκηρύξεις αφορούν την διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα:

Σελίδες

Εγγραφή στο Organosis - Συμβουλευτική RSS