Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 10Κ/2022 του ΑΣΕΠ

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν σαράντα οκτώ (148) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α. και Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021

Προδημοσίευση Δέσμης Δράσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ»

Η Δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ», του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027) με συνολικό προϋπολογισμό 700.000.000 €,  στοχεύει στην  αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας.

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 9Κ/2022 του ΑΣΕΠ

Εκδόθηκε η προκήρυξη 9Κ/2022 του ΑΣΕΠ.Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν εβδομήντα τριών (173) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης- e-ΕΦΚΑ (Υπουργείο Εργασίας και Κοινων

Πρόσκληση/Προκήρυξη Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού ΑΣΕΠ: 2Γ/2022

Εκδόθηκε η πρόσκληση/προκήρυξη, διάφορων ειδικοτήτων, για την διαδικασία κατάταξης υποψηφίων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021 (πρώτο στάδιο).

Προδημοσίευση Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» : Δράση 1-Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Εκδόθηκε η προδημοσίευση των δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» .

Προδημοσίευση Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» :Δράση 2-Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Εκδόθηκε η προδημοσίευση των δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» .

Σελίδες

Εγγραφή στο Organosis - Συμβουλευτική RSS