Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες

Αντικείμενο της δράσης είναι  η προώθηση στην αυτοαπασχόληση, 2.900 ανέργων ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες, καθώς  ποσοστό 60% των δικαιούχων των ενισχύσεων θα είναι γυναίκες.

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 3Κ/2021 του ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη 3Κ/2021 του ΑΣΕΠ αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα (50) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2»

Με το νέο Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ» το Ελληνικό Δημόσιο συνεισφέρει στην αποπληρωμή των δόσεων των επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς (πιστωτικά ιδρύματα, τράπεζες, εταιρείες παροχής πιστώσεων, leasing, factoring κλπ).

Αναμενόμενο πρόγραμμα:Επιδότηση έως 7% του τζίρου στις επιχειρήσεις εστίασης, για την αγορά πρώτων υλών

Αναμένεται να προκηρυχθεί νέα δράση ,μέσω του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2021-2027, που θα αφορά τον κλάδο της εστίασης.

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 2Κ/2021 του ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη 2Κ/2021 του ΑΣΕΠ αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα οκτώ (38) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)

Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19 - Β' ΚΥΚΛΟΣ

Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας με την μορφή κάλυψης τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους για περίοδο 3 μηνών.

Σελίδες

Εγγραφή στο Organosis - Συμβουλευτική RSS