Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων("ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ")

Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιέχει λεπτομερώς τα υπάρχοντα στην ημεδαπή και την αλλοδαπή περιουσιακά στοιχεία των υπόχρεων, των συζύγων και των ανήλικων τέκνων καθώς και τις μεταβολές που επήλθαν στην περιουσιακή κατάσταση κατά το χρονικό διάστημα έως τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Η δήλωση οικονομικών συμφερόντων περιλαμβάνει τα συμφέροντα και δραστηριότητες του προηγούμενου της υποβολής οικονομικού έτους (επαγγελματικές τους δραστηριότητες, συμμετοχή σε εταιρείες και μη κυβερνητικές οργανώσεις, οποιαδήποτε αμειβόμενη τακτική ή περιστασιακή παράλληλη δραστηριότητα κ.α).

Υπόχρεοι εκτός από το πολιτικό προσωπικό της χώρας, είναι μια σειρά από πρόσωπα τα οποία κατέχουν θέσεις ευθύνης στον κρατικό μηχανισμό, όπως Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι , Πρόεδροι δημόσιων επιτροπών και ελεγκτικών μηχανισμών , Δικαστικοί και Εισαγγελικοί λειτουργοί, ιατροί Διευθυντές κλπ. Το προσωπικό κρατικών υπηρεσιών όπως Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό Σώμα και σωφρονιστικοί υπάλληλοι. Επίσης υπόχρεοι είναι οι δημοσιογράφοι και  οι διαιτητές κλπ.

Η υποβολή των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών συμφερόντων  (“Πόθεν Έσχες ”) για τo φορολογικό έτος 2019 έχει πάρει παράταση έως 31/03/2021.

Απαραίτητα στοιχεία για την Δήλωση:

  1. Κωδικοί taxisnet των υπόχρεων αλλά και  των συζύγων και των ανήλικων τέκνων που κατέχουν περιουσιακά στοιχεία.
  2. Βεβαιώσεις καταθέσεων  των υπόχρεων, των συζύγων και των ανήλικων τέκνων.
  3. Βεβαιώσεις για αξία μετοχών στο Χρηματιστήριο.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.Τηλ:2651083886