Αίτηση Επιστροφής ΦΠΑ (VAT refund) από δαπάνες εντός Ε.Ε

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, αν η επιχείρησή σας έχει έδρα την Ελλάδα και πραγματοποιείτε επαγγελματικά ταξίδια στο εξωτερικό εσείς ή το προσωπικό σας,δικαιούσθε να ζητήσετε την επιστροφή του ΦΠΑ για τις παρακάτω δαπάνες που πραγματοποιήσατε εντός της Ε.Ε κατά την διάρκεια του ταξιδιού σας:

 • Καύσιμα
 • Ποσά για διόδια και τέλη χρησιμοποίησης των οδών
 • Ταξιδιωτικά έξοδα (κόμιστρα ταξί, ναύλοι μέσων μαζικής μεταφοράς κλπ)
 • Μίσθωση μεταφορικών μέσων
 • Κατάλυμα
 • Δαπάνες που αφορούν μεταφορικά μέσα
 • Συμμετοχή σε εμπορικές και άλλες εκθέσεις
 • Συμμετοχή σε συνέδρια
 • Τρόφιμα, ποτά και υπηρεσίες εστιατορίου
 • Έξοδα για είδη πολυτελείας, διασκέδαση και ψυχαγωγία

Στο Organosis αναλαμβάνουμε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για την υποβολή των αιτημάτων επιστροφής του ΦΠΑ,σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στο έτος ,προς μία ή περισσότερες χώρες της Ε.Ε ώς εξής.:

 • Συλλογή και ταξινόμηση των παραστατικών δαπανών ανά χώρα επιστροφής.
 • Καταχώρισή τους στην αίτηση επιστροφής.
 • 'Ελεγχος πορείας των αιτημάτων επιστροφής μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προθεσμία για την επιστροφή του ΦΠΑ έχετε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους για τις δαπάνες του προηγούμενου έτους.


Στοιχεία που απαιτούνται:

 1. Κωδικοί taxisnet του αιτούντος
 2. Παραστατικά δαπανών
 3. Κωδικοί  ΙΒΑΝ και BIC από τραπεζικό λογαριασμό με πρώτο δικαιούχο τον αιτούντα