Ρύθμιση χρεών στην εφορία

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Κωδικοί πρόσβασης στο TAXISnet.
  2. Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού IBAN.