Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2»

Με το νέο Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ» το Ελληνικό Δημόσιο συνεισφέρει στην αποπληρωμή των δόσεων των επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς (πιστωτικά ιδρύματα, τράπεζες, εταιρείες παροχής πιστώσεων, leasing, factoring κλπ).

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 2Κ/2021 του ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη 2Κ/2021 του ΑΣΕΠ αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα οκτώ (38) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)

Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19 - Β' ΚΥΚΛΟΣ

Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας με την μορφή κάλυψης τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους για περίοδο 3 μηνών.

Δράση «e-Λιανικό»

Ανακοινώθηκε η νέα δράση  του ΕΣΠΑ «e-Λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος», η οποία έχει ως στόχο την 100% επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 1Κ/2021 του ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα οκτώ(68) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη εργασιών Υποβρυχίων (Υ/Β) στο Γενικό Επι

Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοίνωσε την ενίσχυση Μικρομεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων Εστίασης, στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης της επιχειρηματικότητας για την αντιμετώπιση των συνεπειών που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19.

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 8Κ/2020 του ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας είκοσι τριών (23) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμι

Σελίδες

Εγγραφή στο Organosis - Συμβουλευτική RSS