Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για τις προκηρύξεις 15Κ/2017, 14Κ/2017 και 13Κ/2017 του ΑΣΕΠ.

Για τον μήνα Νοέμβριο θα τρέξουν 3 προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Ξεκινώντας με την 13Κ/2017 για την οποία υποβάλλονται αιτήσεις από 7/11/2017 έως 22/11/2017. Η συγκεκριμένη προκήρυξη αφορά πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 53 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων , στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας – Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ( Υπουργείο Υγείας), στο Ελληνικό Κέντρο  Ψυχικής  Υγιεινής και Ερευνών – Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. ( Υπουργείο Υγείας) και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών ( Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων). Για να διαβάσετε την προκήρυξη και να δείτε αναλυτικά τις θέσεις πατήστε εδώ.

 Έπεται η προκήρυξη 14Κ/2017 πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 99 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 3 ετών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτοροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης  στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» Ν.Π.Ι.Δ.. Η προκήρυξη περιλαμβάνει ειδικότητες όπως: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίες, ΔΕ Γραμματέων, ΔΕ Βοηθών Φαρμακείων, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΔΕ Χειριστών Ιατρικών  Μηχανημάτων και ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού. Για να διαβάσετε την προκήρυξη και να δείτε αναλυτικά τις θέσεις πατήστε εδώ.

Ακολουθεί η προκήρυξη 15Κ/2017 πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 335 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης  στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού – ΟΑΕΔ (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Περιλαμβάνει τις εξής ειδικότητες: ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού  εργασιακοί σύμβουλοι ανέργων και εργοδοτών και ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού. Ως αποδεκτοί τίτλοι σπουδών είναι οποιαδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα από ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Για να διαβάσετε την προκήρυξη και να δείτε αναλυτικά τις θέσεις πατήστε εδώ.

 

Στο ORGANOSIS αναλαμβάνουμε την υποβολή των αιτήσεων και πιο συγκεκριμένα.

 i.             Μελετάμε και οργανώνουμε τον φάκελο σας

ii.             Σας εκδίδουμε το ηλεκτρονικό παράβολο

iii.            Σας κάνουμε εγγραφή στην ηλεκτρονική σελίδα του ΑΣΕΠ

iv.           Συμπληρώνουμε και υποβάλουμε την ηλεκτρονική σας αίτηση

v.            Σας ενημερώνουμε για την έκβαση του αποτελέσματος

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλ.:2651083886