Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για τις προκηρύξεις 1Κ/2018 και 2Κ/2018 του ΑΣΕΠ.

Τον μήνα Απρίλιο θα είναι σε ισχύ δύο προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Ξεκινώντας με την 2Κ/2018 για την οποία η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 12 Απριλίου και λήγει στις 27 Απριλίου. Η συγκεκριμένη προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα δύο(42) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(Α.Ε.Π.Π.). Για να διαβάσετε την προκήρυξη 2Κ και να δείτε αναλυτικά τις θέσεις πατήστε εδώ.

Έπεται η προκήρυξη 1Κ/2018 η οποία αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων εννέα (209) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας-Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.(Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών). Για να διαβάσετε την προκήρυξη 1Κ και να δείτε αναλυτικά τις θέσεις πατήστε εδώ.

Στο ORGANOSIS αναλαμβάνουμε την υποβολή των αιτήσεων και πιο συγκεκριμένα:

 i.             Μελετάμε και οργανώνουμε τον φάκελο σας

ii.             Σας εκδίδουμε το ηλεκτρονικό παράβολο

iii.            Σας κάνουμε εγγραφή στην ηλεκτρονική σελίδα του ΑΣΕΠ

iv.           Συμπληρώνουμε και υποβάλουμε την ηλεκτρονική σας αίτηση

v.            Σας ενημερώνουμε για την έκβαση του αποτελέσματος

Τηρώντας πάντα τις βασικές αρχές που διέπουν την λειτουργία του γραφείου μας, στις υποθέσεις που αναλαμβάνουμε, πάντα τηρούμε απόλυτη σειρά προτεραιότητας. Όσοι επιθυμείτε να συνεργαστούμε επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατό ώστε να εξασφαλίσουμε  την ορθή διευθέτηση της υπόθεσής σας. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλ.:2651083886