Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για τις προκήρυξεις 1ΕΑ/2019,2ΕΑ/2019 και 3ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ.

Οι προκηρύξεις αφορούν την διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) και εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Πιο συγκεκριμένα:

Η προκήρυξη 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 αφορούν τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού  και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού αντίστοιχα, στην πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 21 Μαΐου ημέρα Τρίτη και λήγει 5 Ιουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Για να διαβάσετε την προκήρυξη 1ΕΑ/2019 πατήστε

Για να διαβάσετε την προκήρυξη 2ΕΑ/2019 πατήστε

Η προκήρυξη 3ΕΑ/2019 αφορά τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κατηγορίας ΠΕ.Η ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 8 Μαΐου 2019 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 24 Μαΐου ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Για να διαβάσετε την προκήρυξη 3ΕΑ/2019 πατήστε

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστες μαζί μας στο τηλ :2651083886