Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για τις προκήρυξεις 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ.

Οι προκηρύξεις αφορούν την διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα:

Η προκήρυξη 1ΓΕ/2019 αφορούν τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, κλάδων  ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, και Δευτεροβάθμιας, κλάδου ΠΕ79, Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας Π.Ε.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 15 Ιανουαρίου 2020,ημέρα Τετάρτη και λήγει 3 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Για να διαβάσετε την προκήρυξη 1ΕΑ/2019 πατήστε εδώ

Η προκήρυξη 2ΓΕ/2019 αφορά τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε..Η ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 5 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 24 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Για να διαβάσετε την προκήρυξη 2ΓΕ/2019 πατήστε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ :2651083886