Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 9Κ/2021 του ΑΣΕΠ

Δημοσιεύτηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο η νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ 9Κ/2021.Η προκήρυξη 9Κ/2021 αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων δεκαέξι (416) θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ και ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ.

Οι υποψήφιοι των κλάδων ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ και ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ, θα πρέπει να έχουν γεννηθεί από το έτος 1989 έως και το έτος 2000, καθώς επίσης να έχουν ανάστημα (χωρίς υποδήματα) οι μεν άνδρες τουλάχιστον ενός μέτρου και εβδομήντα εκατοστών (1,70), οι δε γυναίκες τουλάχιστον ενός μέτρου και εξήντα εκατοστών (1,60)

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινάει την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 και λήγει την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 14:00.

Στο ORGANOSIS μελετάμε εξατομικευμένα κάθε περίπτωση υποψήφιου και τον ενημερώνουμε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Συμπληρώνουμε την ηλεκτρονική αίτηση του ΑΣΕΠ και δομούμε τον φάκελο του υποψηφίου, με προσοχή και στόχο την κατάθεση ενός άρτιου κατατιθέμενου φακέλου στον ΑΣΕΠ. Ο τρόπος δουλειάς μας, η δομή του γραφείου μας και η πολυετή μας πείρα στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ διασφαλίζουν για τους πελάτες μας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στους διαγωνισμούς.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

Τηλ:2651083886, 2651076045