Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 8Κ/2018 του ΑΣΕΠ

Την Δευτέρα 9 Ιουλίου ξεκινούν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για την προκήρυξη 8Κ/2018 του ΑΣΕΠ με καταληκτική ημερομηνία  στις 24 Ιουλίου και ώρα 14:00. Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

Η προκήρυξη αφορά την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)  του κλάδου ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης, ειδικοτήτων ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων και ΔΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων.

 

Για να διαβάσετε την προκήρυξη και να δείτε αναλυτικά τις θέσεις πατήστε εδώ.

Στο ORGANOSIS αναλαμβάνουμε την υποβολή των αιτήσεων και πιο συγκεκριμένα:

 

             i. Μελετάμε και οργανώνουμε τον φάκελο σας

            ii. Σας εκδίδουμε το ηλεκτρονικό παράβολο

            iii. Σας κάνουμε εγγραφή στην ηλεκτρονική σελίδα του ΑΣΕΠ

            iv. Συμπληρώνουμε και υποβάλουμε την ηλεκτρονική σας αίτηση

            v.  Σας ενημερώνουμε για την έκβαση του αποτελέσματος

           

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλ.:2651083886