Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 7Κ/2020 του ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι δύο (22) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης).

Η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και λήγει την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020.

Οι ειδικότητες των θέσεων που προκηρύσσονται, ανά κατηγορία εκπαίδευσης είναι οι εξής:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.):

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.):

ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΩΝ) και ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΦΩΤΟΣ-

ΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΩΝ).

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Δ.Ε.):

ΔΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΩΝ) και ΔΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΦΩ-

ΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΩΝ).

 

Στο ORGANOSIS μελετάμε εξατομικευμένα κάθε περίπτωση υποψήφιου και τον ενημερώνουμε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Συμπληρώνουμε την ηλεκτρονική αίτηση του ΑΣΕΠ και δομούμε τον φάκελο του υποψηφίου , με προσοχή και στόχο την κατάθεση ενός άρτιου κατατιθέμενου φακέλου στον ΑΣΕΠ. Ο τρόπος δουλειάς μας, η δομή του γραφείου μας και η πολυετή μας πείρα στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ διασφαλίζουν για τους πελάτες μας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στους διαγωνισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.Τηλ:2651083886, 2651076045