Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 7Κ/2019 του ΑΣΕΠ

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων δεκαεπτά (317) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων φορείς πρόνοιας: Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ).

Οι ημερομηνίες υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων χωρίζονται με βάση την κατηγορία εκπαίδευσης , πιο αναλυτικά έχουν ως εξής:

  • 23 Δεκεμβρίου έως 10 Ιανουαρίου για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • 13 Ιανουαρίου έως 28 Ιανουαρίου για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Oι ειδικότητες των θέσεων που προκηρύσσονται ανά κατηγορία εκπαίδευσης είναι:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ):ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΠΕ Ελληνικής Φιλολογίας, ΠΕ Ιατρών / Ιατρών Ειδικοτήτων, ΠΕ Ιατρών / Ιατρών Ειδικοτήτων (Γενικής Παθολογίας), ΠΕ Ιατρών / Ιατρών Ειδικοτήτων (Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης), ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών / Κοινωνικής Εργασίας, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΕ Νηπιαγωγών, ΠΕ Παιδαγωγών Ειδικής Αγωγής, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και ΠΕ Ψυχολόγων.

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ):ΤΕ Διαιτολόγων, ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ΤΕ Εργοθεραπευτών, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών / Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕ Λογιστικής, ΤΕ Λογοθεραπευτών, ΤΕ Νοσηλευτικής και ΤΕ Πληροφορικής.

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ):ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων, ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων / Βοηθών Νοσηλευτών, ΔΕ Βοηθών Παιδαγωγών, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Διοικητικός Επιμελητών Παιδιών, ΔΕ Επιμελητών, ΔΕ Επιμελητών Κοινωνικής Πρόνοιας, ΔΕ Επιμελητών Πρόνοιας, ΔΕ Κοινωνικών Επιμελητών, ΔΕ Κοινωνικών Επιμελητών / Φροντι-στών Παιδιών, ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών, ΔΕ Μαγείρων, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ, ΔΕ Τεχνικών Ειδικοτήτων Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Τεχνικών Ειδικοτήτων Ειδικότητα Συντηρητή Κτιρίων και ΔΕ Τεχνικών Ειδικοτήτων (Υδραυλικών).

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ):ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Εστίασης, ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού και ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού – Μεταφορέων Ασθενών

Για να διαβάσετε την προκήρυξη και να δείτε αναλυτικά τις θέσεις πατήστε έδω.

Πιο συγκεκριμένα οι θέσεις στη Περιφερειακή Ενότητα Ηπείρου είναι οι εξής:

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ/ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦ.ΗΠΕΙΡΟΥ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑμεαΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

4

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦ.ΗΠΕΙΡΟΥ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

1

 

Στο ORGANOSIS μελετάμε εξατομικευμένα κάθε περίπτωση υποψήφιου και τον ενημερώνουμε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Συμπληρώνουμε την ηλεκτρονική αίτηση του ΑΣΕΠ και δομούμε τον φάκελο του υποψηφίου , με προσοχή και στόχο την κατάθεση ενός άρτιου κατατιθέμενου φακέλου στον ΑΣΕΠ. Ο τρόπος δουλειάς μας, η δομή του γραφείου μας και η πολυετή μας πείρα στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ διασφαλίζουν για τους πελάτες μας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στους διαγωνισμούς.

Για αυτόν τον λόγο σας ζητάμε όσοι επιθυμείτε να συνεργαστούμε να επικοινωνήσετε σύντομα μαζί μας για να κλείσουμε ραντεβού και να προχωρήσουμε την αίτηση σας. Στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ τηρούμε απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.Τηλ:2651083886, 2651076045