Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 7Κ/2018 του ΑΣΕΠ

Την Δευτέρα 2 Ιουλίου ξεκινούν οι αιτήσεις για την προκήρυξη 7Κ/2018 του ΑΣΕΠ με καταληκτική ημερομηνία στις 17 Ιουλίου και ώρα 14:00.Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας  εκατόν πενήντα οκτώ (158) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής ,Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία <<ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.>>

 

Για να διαβάσετε την προκήρυξη και να δείτε αναλυτικά τις θέσεις πατήστε εδώ

 

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι των κλάδων ΔΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ(Τ4/Α) θα τύχουν ειδικής πρακτικής δοκιμασίας, εφόσον περιλαμβάνονται στους πίνακες κατάταξης, η οποία αποβλέπει σε έλεγχο της ικανότητας των υποψηφίων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πραγματικών συνθηκών εκτέλεσης της εργασίας. Ενδεικτικά συνίσταται στις εξής δοκιμασίες, οι οποίες θα οριστικοποιηθούν από την αρμόδια επιτροπή:

 

  • Ανέβασμα σκάλας επί στύλου. Η δοκιμασία αυτή έχει σκοπό να ελέγξει την υψοφοβία του υποψηφίου, καθώς και την μυϊκή δύναμη των άκρων.
  • Ανύψωση βάρους από το ύψος των ώμων σε ανάταση. Με αυτή τη δοκιμασία ελέγχεται η μυική δύναμη των άνω άκρων.
  • Δρόμος ταχύτητας. Με τη δοκιμασία αυτή ελέγχονται ο προσανατολισμός του υποψηφίου, καθώς και οι τυχόν ατέλειες των άκρων κατά την κίνησή του.

 

Παρακάτω αναγράφονται τα απαιτούμενα όρια ηλικίας:

 

  • Οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΠΕ να έχουν γεννηθεί έως το έτος 1997.
  • Οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διπλωματούχων Μηχανικών(Τ1) ειδικοτήτων: ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) και ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανικοί, Αναλυτές-Προγραμματιστές(Τ1/Ζ) καθώς και κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Πτυχιούχοι Μηχανικοί(Τ3) ειδικότητας ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ3/Α) θα πρέπει να έχουν γεννηθεί από το έτος 1978 έως και το έτος 1997.
  •  Οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Τεχνικών(Τ4) ειδικότητας Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) να έχουν γεννηθεί από το έτος 1983 έως το έτος 1997.

 

 

Στο ORGANOSIS αναλαμβάνουμε την υποβολή των αιτήσεων και πιο συγκεκριμένα:

 i.         Μελετάμε και οργανώνουμε τον φάκελο σας

ii.          Σας εκδίδουμε το ηλεκτρονικό παράβολο

iii.        Σας κάνουμε εγγραφή στην ηλεκτρονική σελίδα του ΑΣΕΠ

iv.        Συμπληρώνουμε και υποβάλουμε την ηλεκτρονική σας

             αίτηση

v.         Σας ενημερώνουμε για την έκβαση του αποτελέσματος

 

Τηρώντας πάντα τις βασικές αρχές που διέπουν την λειτουργία του γραφείου μας, στις υποθέσεις που αναλαμβάνουμε, πάντα τηρούμε απόλυτη σειρά προτεραιότητας. Όσοι επιθυμείτε να συνεργαστούμε επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατό ώστε να εξασφαλίσουμε  την ορθή διευθέτηση της υπόθεσής σας. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλ.:2651083886