Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 6Κ/2021 του ΑΣΕΠ.

Δημοσιεύτηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο η νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ 6Κ 2021. Η προκήρυξη 6Κ/2021 αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν δεκαπέντε (115) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, Κλάδων/Ειδικοτήτων ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινάει την Τρίτη 15 Ιουνίου και λήγει την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00.

Στο ORGANOSIS μελετάμε εξατομικευμένα κάθε περίπτωση υποψήφιου και τον ενημερώνουμε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Συμπληρώνουμε την ηλεκτρονική αίτηση του ΑΣΕΠ και δομούμε τον φάκελο του υποψηφίου, με προσοχή και στόχο την κατάθεση ενός άρτιου κατατιθέμενου φακέλου στον ΑΣΕΠ. Ο τρόπος δουλειάς μας, η δομή του γραφείου μας και η πολυετή μας πείρα στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ διασφαλίζουν για τους πελάτες μας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στους διαγωνισμούς.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

Τηλ:2651083886, 2651076045