Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 6Κ/2018 του ΑΣΕΠ

Την Τρίτη 12 Ιουνίου ξεκινάει η προκήρυξη 6Κ/2018 του ΑΣΕΠ με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 27 Ιουνίου και ώρα 14:00.Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων ογδόντα οκτώ(588) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

 

Για να διαβάσετε την προκήρυξη και να δείτε αναλυτικά τις θέσεις πατήστε εδώ.

 

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι των κλάδων ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ θα πρέπει :

 

  • Nα έχουν γεννηθεί από το έτος 1986 έως και το έτος1997
  • Το ύψος του αναστήματός  χωρίς  υποδήματα να είναι τουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά(1.70) για άντρες και τουλάχιστον ένα μέτρο και εξήντα εκατοστά(1.60) για γυναίκες. Για την απόδειξη του ύψους του αναστήματος οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν σε Ορθοπεδικό για την έκδοση της βεβαίωσης

 

Οι υποψήφιοι εφόσον περιλαμβάνονται στους πίνακες κατάταξης θα υποβληθούν σε Υγειονομικές εξετάσεις, Αθλητικές και Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες ούτως ώστε να καταρτιστούν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης και με βάση αυτών οι πίνακες διοριστέων.

 

Οι Αθλητικές δοκιμασίες θα είναι οι εξής:

 

  • Άλμα σε μήκος με φόρα 3,60 μέτρα(3 προσπάθειες)
  • Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,00 μέτρο(3 προσπάθειες)
  • Δρόμος εκατό(100) μέτρων, σε χρόνο μικρότερο ή ίσο των δεκάξι δευτερολέπτων(16΄΄)(μία προσπάθεια)
  • Δρόμος χιλίων(1000) μέτρων, σε χρόνο μικρότερο ή ίσο των τεσσάρων λεπτών και είκοσι δευτερολέπτων(4΄ και 20΄΄)(μία προσπάθεια)

 

Στο ORGANOSIS αναλαμβάνουμε την υποβολή των αιτήσεων και πιο συγκεκριμένα:

 i.         Μελετάμε και οργανώνουμε τον φάκελο σας

ii.          Σας εκδίδουμε το ηλεκτρονικό παράβολο

iii.        Σας κάνουμε εγγραφή στην ηλεκτρονική σελίδα του ΑΣΕΠ

iv.        Συμπληρώνουμε και υποβάλουμε την ηλεκτρονική σας

             αίτηση

v.         Σας ενημερώνουμε για την έκβαση του αποτελέσματος

 

Τηρώντας πάντα τις βασικές αρχές που διέπουν την λειτουργία του γραφείου μας, στις υποθέσεις που αναλαμβάνουμε, πάντα τηρούμε απόλυτη σειρά προτεραιότητας. Όσοι επιθυμείτε να συνεργαστούμε επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατό ώστε να εξασφαλίσουμε  την ορθή διευθέτηση της υπόθεσής σας. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλ.:2651083886