Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 5Κ/2021 του ΑΣΕΠ.

Δημοσιεύτηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο η νέα προκήρυξη μονίμων του ΑΣΕΠ 5Κ 2021. Η προκήρυξη 5Κ/2021 αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ογδόντα τριών (83) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο (ΕΚΠΑ), στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Πολυτεχνείο Κρήτης (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων), στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) - Ν.Π.Ι.Δ., στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»(ΕΚΕΦΕ«Δ») - Ν.Π.Δ.Δ., στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) - Ν.Π.Δ.Δ., στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Ε.Ι.ΠΑΣΤΕΡ) - Ν.Π.Ι.Δ., στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) - Ν.Π.Δ.Δ., στο «ΑΘΗΝΑ» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης (Ε.Κ.«ΑΘΗΝΑ») Ν.Π.Ι.Δ., στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) - Ν.Π.Δ.Δ., στο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» (ΕΚΕΒΕ «Α. Φλέμιγκ») - Ν.Π.Ι.Δ. και στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) - Ν.Π.Ι.Δ. (ΓΓΕΚ πρώην ΓΓΕΤ - Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων).

Οι ειδικότητες και ο αριθμός των θέσεων που προκηρύσσονται ανά κατηγορία εκπαίδευσης είναι οι ακόλουθες:

  • Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εξήντα δύο (62) θέσεις:

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  • Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), δέκα τέσσερις (14) θέσεις :

ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

  • Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), επτά (7) θέσεις:

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ)

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινάει την Τετάρτη 9 Ιουνίου και λήγει την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00.

Στο ORGANOSIS μελετάμε εξατομικευμένα κάθε περίπτωση υποψήφιου και τον ενημερώνουμε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Συμπληρώνουμε την ηλεκτρονική αίτηση του ΑΣΕΠ και δομούμε τον φάκελο του υποψηφίου, με προσοχή και στόχο την κατάθεση ενός άρτιου κατατιθέμενου φακέλου στον ΑΣΕΠ. Ο τρόπος δουλειάς μας, η δομή του γραφείου μας και η πολυετή μας πείρα στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ διασφαλίζουν για τους πελάτες μας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στους διαγωνισμούς.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

Τηλ:2651083886, 2651076045