Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 5Κ/2019 του ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα δύο (32) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (401 ΓΣΝΑ) και στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 16 Ιουλίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 31 Ιουλίου 2019,ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Συγκεκριμένα οι ειδικότητες των θέσεων που προκηρύσσονται ανα κατηγορία εκπαίδευσης είναι οι εξής:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) :

ΠΕ Επιστημών Υγείας / Ακτινοφυσικής ( Φυσικών Νοσοκόμων, Ακτινοφυσικών Ιατρικής) και ΠΕ Νοσηλευτικής.

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) :

ΤΕ Νοσηλευτικής και ΤΕ Παρασκευαστών

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) :

ΔΕ Νοσηλευτικής, ΔΕ Παρασκευαστών και ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών

 

Για να διαβάσετε την προκήρυξη και να δείτε αναλυτικά τις θέσεις πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ.:2651083886,2651076045