Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 4Κ/2021 του ΑΣΕΠ.

Δημοσιεύτηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο η νέα προκήρυξη μονίμων του ΑΣΕΠ 4Κ 2021. Η προκήρυξη 4Κ/2021 αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα έξι (76) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού  με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), στο Επιμελητήριο Άρτας, στο Επιμελητήριο Εύβοιας, στο Επιμελητήριο Λάρισας, στην Ιερά Μητρόπολη Νίκαιας, στο Κατάστημα Κράτησης Δράμας (Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη), στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ., στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στην Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ. – Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης).

Οι ειδικότητες και ο αριθμός των θέσεων που προκηρύσσονται ανά κατηγορία εκπαίδευσης είναι οι ακόλουθες:

  • Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), τριάντα δύο (32) θέσεις :

    ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΩΝ

    ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

    ΠΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΩΝ

    ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – Μ.Μ.Ε.

    ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

    ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

    ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

    ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ   

    ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

    ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ

    ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ

    ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ

    ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

    ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

    ΠΕ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

    ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

  • Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), είκοσι τρεις (23) θέσεις :

    ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ

    ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

    ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)

    ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ)

    ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

    ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΔ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

    ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΔ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

  • Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), είκοσι μία (21) θέσεις :

    ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

    ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

    ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

    ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

    ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ

    ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ)

    ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ)

    ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΜΑΓΕΙΡΩΝ)

 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινάει την Τρίτη 11 Μαΐου και λήγει την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00.

Στο ORGANOSIS μελετάμε εξατομικευμένα κάθε περίπτωση υποψήφιου και τον ενημερώνουμε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Συμπληρώνουμε την ηλεκτρονική αίτηση του ΑΣΕΠ και δομούμε τον φάκελο του υποψηφίου , με προσοχή και στόχο την κατάθεση ενός άρτιου κατατιθέμενου φακέλου στον ΑΣΕΠ. Ο τρόπος δουλειάς μας, η δομή του γραφείου μας και η πολυετή μας πείρα στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ διασφαλίζουν για τους πελάτες μας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στους διαγωνισμούς.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

Τηλ:2651083886, 2651076045