Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 4Κ/2019 του ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας  εξήντα δύο (62) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Eξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.- “Enterprise Greece”(Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 10 Μαΐου 2019,ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Για να διαβάσετε την προκήρυξη και να δείτε αναλυτικά τις θέσεις πατήστε

Συγκεκριμένα οι ειδικότητες των θέσεων που προκηρύσσονται  ανά κατηγορία εκπαίδευσης είναι οι εξής:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.):

ΠΕ Γεωτεχνικών, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Νομικών, ΠΕ Περιβάλλοντος και ΠΕ Πληροφορικής.

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.):

ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και ΤΕ Πληροφορικής.

Επισημαίνεται ότι για όλες τις θέσεις θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη από Πενταμελή Επιτροπή που συγκροτείται από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο:2651083883,2651076045