Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 3Κ/2021 του ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη 3Κ/2021 του ΑΣΕΠ αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα (50) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Οι ειδικότητες και ο αριθμός των θέσεων που προκηρύσσονται ανά κατηγορία εκπαίδευσης είναι οι ακόλουθες:

  • Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), τριάντα δύο (32) θέσεις :

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟΥ

  • Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Δ.Ε.), εννέα (9) θέσεις :

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

  • Υποχρεωτικής Εκπαίδευση (Δ.Ε.), εννέα (9) θέσεις :

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινάει την Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 και λήγει την Πέμπτη 20 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00.

Στο ORGANOSIS μελετάμε εξατομικευμένα κάθε περίπτωση υποψήφιου και τον ενημερώνουμε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Συμπληρώνουμε την ηλεκτρονική αίτηση του ΑΣΕΠ και δομούμε τον φάκελο του υποψηφίου , με προσοχή και στόχο την κατάθεση ενός άρτιου κατατιθέμενου φακέλου στον ΑΣΕΠ. Ο τρόπος δουλειάς μας, η δομή του γραφείου μας και η πολυετή μας πείρα στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ διασφαλίζουν για τους πελάτες μας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στους διαγωνισμούς.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

Τηλ:2651083886, 2651076045