Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 3Κ/2019 του ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα έξι (76) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ), το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) (Υπουργείο Εργασίας ,Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), την Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Κράτους (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), την Ιερά Μητρόπολη Τριφυλίας και Ολυμπίας (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Υπουργείο Υγείας), το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Επιμελητήριο Λακωνίας (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης) και την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 8 Μαΐου ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 23 Μαΐου 2019,ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

 Για να διαβάσετε την προκήρυξη και να δείτε αναλυτικά τις θέσεις πατήστε

Συγκεκριμένα οι ειδικότητες των θέσεων που προκηρύσσονται  ανά κατηγορία εκπαίδευσης είναι οι εξής:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.):

ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΠΕ Θετικών Επιστήμων ειδικότητας Βιοχημικών, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Μεταλλειολόγων, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Μηχανολόγων, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Ναυπηγών, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Χημικών, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Πληροφορικής ειδικότητας Επιστήμης Η/Υ, ΠΕ Στατιστικών, ΠΕ Συντονιστής Μεταμοσχεύσεων (ΠΕ Ιατρών).

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.):

ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών, ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Ηλεκτρολόγων , ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Μηχανολόγων, ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών - Δομικών Έργων, ΤΕΠληροφορικής.

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.):

ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΔΕ Τυπογραφίας (ειδ. Βιβλιοδεσίας), ΔΕ Τυπογραφίας (ειδ. Εκτυπωτών Offset), ΔΕ Τυπογραφίας (ειδ. Φωτοσύνθεσης).

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.):

ΥΕ Νεκροτόμων

Επισημαίνεται ότι για την θέση ΠΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ (ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ), η οποία αφορά τον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ(ΕΟΜ), μετά την κατάρτιση των οριστικών πινάκων κατάταξης καλείται σε συνέντευξη ο προσληπτέος προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα του για την άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο:2651083883,2651076045