Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ 8.166 θέσεις σε Δήμους.

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 8.166 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α’ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών).

Οι ημερομηνίες υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων χωρίζονται με βάση την κατηγορία εκπαίδευσης , πιο αναλυτικά έχουν ως εξής:

 

  • 20 Φεβρουαρίου έως  7 Μαρτίου 2018 κατηγορία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • 26 Φεβρουαρίου έως  13 Μαρτίου 2018 κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης
  • 8 Μαρτίου έως  23 Μαρτίου 2018 κατηγορία Υποχρεωτικής εκπαίδευσης

 

Για να διαβάσετε την προκήρυξη και να δείτε αναλυτικά τις θέσεις πατήστε εδώ.

Στο ORGANOSIS αναλαμβάνουμε την υποβολή των αιτήσεων και πιο συγκεκριμένα.

i.             Μελετάμε και οργανώνουμε τον φάκελο σας

ii.             Σας εκδίδουμε το ηλεκτρονικό παράβολο

iii.            Σας κάνουμε εγγραφή στην ηλεκτρονική σελίδα του ΑΣΕΠ

iv.           Συμπληρώνουμε και υποβάλουμε την ηλεκτρονική σας αίτηση

v.            Σας ενημερώνουμε για την έκβαση του αποτελέσματος

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλ.:2651083886