Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 2Κ/2023 του ΑΣΕΠ

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα δύο (72) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Επιμελητήριο Ημαθίας, στο Επιμελητήριο Σερρών, στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Πιο συγκεκριμένα οι κλάδοι-ειδικότητες που περιλαμβάνει είναι:

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εξήντα δύο (62) θέσεις:

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΜΜΕ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), τρείς (3) θέσεις:

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), έξι (6) θέσεις:

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), μία (1) θέση:

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 31 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 17 Αυγούστου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Στο ORGANOSIS μελετάμε εξατομικευμένα κάθε περίπτωση υποψήφιου και τον ενημερώνουμε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Συμπληρώνουμε την ηλεκτρονική αίτηση του ΑΣΕΠ και δομούμε τον φάκελο του υποψηφίου , με προσοχή και στόχο την κατάθεση ενός άρτιου κατατιθέμενου φακέλου στον ΑΣΕΠ. Ο τρόπος δουλειάς μας, η δομή του γραφείου μας και η πολυετή μας πείρα στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ διασφαλίζουν για τους πελάτες μας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στους διαγωνισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.Τηλ:2651083886, 2651076045