Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 2Κ/2022 του ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων εβδομήντα τριών (473) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινάει Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022 και ώρα 8:00 και λήγει την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 και ώρα 14:00.

Oι θέσεις στην Ήπειρο είναι οι εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.)

Κλάδος Ειδικότητα

Φορέας

Έδρα-Περιφ/κή Ενότητα

Απαραίτητα Προσόντα

Συνολικές Θέσεις

Εντοπιότητα

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΥΜΑ - ΥΠΥΤ

Διεύθυνση Δομών Βορείου Ελλάδος

Δομή Δολιανών- δ.Πωγωνίου

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

001

1

ΝΑΙ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΥΜΑ - ΥΠΥΤ

Διεύθυνση Δομών Βορείου Ελλάδος

Δομή Κατσικά-δ.Ιωαννιτών

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

001

1

ΝΑΙ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΥΜΑ - ΥΠΥΤ

Διεύθυνση Δομών Βορείου Ελλάδος

Δομή Φιλιππιάδας

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

001

1

ΟΧΙ

 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.)

Κλάδος Ειδικότητα

Φορέας

Έδρα-Περιφ/κή Ενότητα

Απαραίτητα Προσόντα

Συνολικές Θέσεις

Εντοπιότητα

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΥΜΑ - ΥΠΥΤ Διεύθυνση Δομών Βορείου Ελλάδος

Δομή Κατσικά-δ.Ιωαννιτών

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

001

1

ΝΑΙ

 

 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.)

Κλάδος Ειδικότητα

Φορέας

Έδρα-Περιφ/κή Ενότητα

Απαραίτητα Προσόντα

Συνολικές Θέσεις

Εντοπιότητα

 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΥΜΑ - ΥΠΥΤ

Διεύθυνση Δομών Βορείου Ελλάδος

Δομή Κατσικά-δ. Ιωαννιτών

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

001

2

ΝΑΙ

 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΥΜΑ - ΥΠΥΤ

Διεύθυνση Δομών Βορείου Ελλάδος

Δομή Δολιανών-δ. Πωγωνίου

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

001

1

ΝΑΙ

 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

ΥΜΑ - ΥΠΥΤ

Διεύθυνση Δομών Βορείου Ελλάδος

Δομή Κατσικά-δ.Ιωαννιτών

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

008

009

1

ΝΑΙ

 
 

008

009

010

 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

ΥΜΑ - ΥΠΥΤ

Διεύθυνση Δομών Βορείου Ελλάδος

Δομή Φιλιππιάδας

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

008

009

1

ΟΧΙ

 
 

008

009

010

 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ(ειδικότητα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ)

 

 

ΥΜΑ - ΥΠΥΤ

Διεύθυνση Δομών Βορείου Ελλάδος

Δομή Κατσικά-δ. Ιωαννιτών

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

013

 

1

ΝΑΙ

 
 

012

013

 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ(ειδικότητα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ)

ΥΜΑ - ΥΠΥΤ

ΔιεύθυνσηΔομών Βορείου Ελλάδος

Δομή Δολιανών-δ. Πωγωνίου

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

013

 

1

ΝΑΙ

 
 

012

013

 
 

ΚΩΔ 001: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν

ΚΩΔ 008: Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ ή C κατηγορίας (π.δ. 51/2012 όπως ισχύει).

ΚΩΔ 009: Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.) Γ΄ ή C κατηγορίας

ΚΩΔ 010: Εμπειρία επαγγελματία οδηγού αυτοκινήτου τριών (3) τουλάχιστον ετών μετά την απαιτούμενη άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.

ΚΩΔ 012: Εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών μετά την απαιτούμενη, κατά περίπτωση, άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας, στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων.

ΚΩΔ 013: Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου ή Βεβαίωση αναγγελίας Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων του π.δ. 115/2012.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Y.Ε.)

Κλάδος Ειδικότητα

Φορέας

Έδρα-Περιφ/κή Ενότητα

Αποδεκτοί τίτλοι

Απαραίτητα Προσόντα

Συνολικές Θέσεις

Εντοπιότητα

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΥΜΑ - ΥΠΥΤ

Διεύθυνση Δομών ΒορείουΕλλάδος

Δομή Δολιανών-δ. Πωγωνίου

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

401

402

403

404

 

 

2

ΝΑΙ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΥΜΑ - ΥΠΥΤ

Διεύθυνση Δομών Βορείου Ελλάδος Δομή Κατσικά-δ. Ιωαννιτών

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

401

402

403

404

 

 

2

ΝΑΙ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΥΜΑ - ΥΠΥΤ

Διεύθυνση Δομών Βορείου Ελλάδος

Δομή Φιλιππιάδας

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

401

402

403

404

 

 

2

ΟΧΙ

 

Στο ORGANOSIS μελετάμε εξατομικευμένα κάθε περίπτωση υποψήφιου και τον ενημερώνουμε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Συμπληρώνουμε την ηλεκτρονική αίτηση του ΑΣΕΠ και δομούμε τον φάκελο του υποψηφίου , με προσοχή και στόχο την κατάθεση ενός άρτιου κατατιθέμενου φακέλου στον ΑΣΕΠ. Ο τρόπος δουλειάς μας, η δομή του γραφείου μας και η πολυετή μας πείρα στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ διασφαλίζουν για τους πελάτες μας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στους διαγωνισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.Τηλ:2651083886, 2651076045