Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 2Κ/2021 του ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη 2Κ/2021 του ΑΣΕΠ αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα οκτώ (38) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)

Οι ειδικότητες των θέσεων που προκηρύσσονται, ανά κατηγορία εκπαίδευσης είναι οι ακόλουθες:

  • Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.):

  ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  • Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.):

  ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  • Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Δ.Ε.):

  ΔΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινάει την Δευτέρα 29 Μαρτίου και λήγει την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021 και ώρα 14:00.

Στο ORGANOSIS μελετάμε εξατομικευμένα κάθε περίπτωση υποψήφιου και τον ενημερώνουμε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Συμπληρώνουμε την ηλεκτρονική αίτηση του ΑΣΕΠ και δομούμε τον φάκελο του υποψηφίου , με προσοχή και στόχο την κατάθεση ενός άρτιου κατατιθέμενου φακέλου στον ΑΣΕΠ. Ο τρόπος δουλειάς μας, η δομή του γραφείου μας και η πολυετή μας πείρα στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ διασφαλίζουν για τους πελάτες μας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στους διαγωνισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Τηλ:2651083886, 2651076045