Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 2ΓΒ/2023 του ΑΣΕΠ

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση συνολικά χίλιων οκτακοσίων σαράντα τριών (1.843) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (Β΄ Στάδιο) σε φορείς του δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021.

Η προκήρυξη προκηρύσσει θέσεις σε φορείς του δημοσίου διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών αρχίζει στις 17 Οκτωβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 3 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Στην Ήπειρο οι θέσεις είναι οι κάτωθι :

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

Κλάδος Ειδικότητα

Φορέας

Έδρα-Περιφ/κή Ενότητα

Συνολικές Θέσεις

Εντοπιότητα

626

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΑΡΩΓΗ - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΣΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

1

ΝΑΙ

 

627

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

1

ΝΑΙ

 

628

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΝΑΙ

 

642

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1

ΟΧΙ

 

675

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ειδικότητας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2

ΝΑΙ

 

697

ΤΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΚΕΠ 0215

ΑΡΤΑΣ

1

ΝΑΙ

 

702

ΤΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

ΚΕΠ 0203

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1

ΟΧΙ

709

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΝΑΙ

 

723

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΝΑΙ

 

740

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΡΤΑΣ

1

ΟΧΙ

741

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

(ΙΔΑΧ)*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΡΤΑΣ

1

ΟΧΙ

793

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

1

ΝΑΙ

 

794

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

1

ΝΑΙ

 

806

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΝΑΙ

 

807

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΝΑΙ

 

808

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

(ΙΔΑΧ)*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΝΑΙ

 

1851

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΔ.ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ/ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ/ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΝΑΙ

 

 

903

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1

ΟΧΙ

1008

ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

1

ΝΑΙ

 

1011

ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΕΣΟΔΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΝΑΙ

 

1012

ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΝΑΙ

 

1038

ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΕΣΟΔΩΝ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1

ΟΧΙ

1081

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2

ΝΑΙ

 

1118

ΤΕ4 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1

ΟΧΙ

1119

ΤΕ4 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1

ΟΧΙ

1120

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

2

ΟΧΙ

1133

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΙΔΑΧ)*

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

(Δ.Ε.Υ.Α.) ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

1

ΝΑΙ

 

1143

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2

ΝΑΙ

 

 

1150

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΑΡΤΑΣ

1

ΟΧΙ

1168

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΝΑΙ

 

1206

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΙΔΑΧ)*

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

(Δ.Ε.Υ.Α.) ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

2

ΟΧΙ

1213

ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

1

ΝΑΙ

 

1214

ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ -

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΝΑΙ

 

1231

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1)

(ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΤΑΣ

1

ΟΧΙ

1232

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1)

(ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΤΑΣ

1

ΟΧΙ

1255

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1)

(ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

4

ΝΑΙ

 

 

1381

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΝΑΙ

 

1382

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

4

ΝΑΙ

 

1383

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΝΑΙ

 

1456

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1

ΟΧΙ

1526

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΗΣ) (ΙΔΑΧ)*

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

(Δ.Ε.Υ.Α.) ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

1

ΝΑΙ

 

1534

ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΝΑΙ

 

1535

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1)

(ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2

ΝΑΙ

 

1597

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1)

(ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ )

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1

ΟΧΙ

1598

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1

ΟΧΙ

1617

ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΙΔΑΧ)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2

ΝΑΙ

 

1636

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΡΤΑΣ

1

ΟΧΙ

1655

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

1

ΝΑΙ

 

1698

ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΕΣΟΔΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΝΑΙ

 

1831

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

(ΙΔΑΧ)*

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΝΑΙ

 

Στο ORGANOSIS μελετάμε εξατομικευμένα κάθε περίπτωση υποψήφιου και τον ενημερώνουμε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Συμπληρώνουμε την ηλεκτρονική αίτηση του ΑΣΕΠ και δομούμε τον φάκελο του υποψηφίου , με προσοχή και στόχο την κατάθεση ενός άρτιου κατατιθέμενου φακέλου στον ΑΣΕΠ. Ο τρόπος δουλειάς μας, η δομή του γραφείου μας και η πολυετή μας πείρα στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ διασφαλίζουν για τους πελάτες μας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στους διαγωνισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.Τηλ:2651083886, 2651076045