Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 16Κ/2017 του ΑΣΕΠ.

Έως την Τρίτη 23 Ιανουαρίου υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για την  προκήρυξη 16Κ/2017 του ΑΣΕΠ.  Η οποία αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 62 θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ( Κεντρική Υπηρεσία – Εφορείες Αρχαιοτήτων – Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο), στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, στο Μουσείο της Ακρόπολης ( Ν.Π.Δ.Δ.) και στην Κρατική Οχολή Ορχηστικής Τέχνης (Ν.Π.Δ.Δ.)

Για να διαβάσετε την προκήρυξη και να δείτε αναλυτικά τις θέσεις πατήστε εδώ.

Στο ORGANOSIS αναλαμβάνουμε την υποβολή των αιτήσεων και πιο συγκεκριμένα.

 

 i.             Μελετάμε και οργανώνουμε τον φάκελο σας

ii.             Σας εκδίδουμε το ηλεκτρονικό παράβολο

iii.            Σας κάνουμε εγγραφή στην ηλεκτρονική σελίδα του ΑΣΕΠ

iv.           Συμπληρώνουμε και υποβάλουμε την ηλεκτρονική σας αίτηση

v.            Σας ενημερώνουμε για την έκβαση του αποτελέσματος

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλ.:2651083886