Υποβολή αιτήσεων φοιτητικού επιδόματος

Έως 4 Ιουλίου 2019 είναι σε ισχύ η αίτηση φοιτητικού στεγαστικού  επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.Η αίτηση υποβάλλεται από τον δικαιούχο του επιδόματος, δηλαδή το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής. Κατ’ εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον:

 

  • Είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή
  • Οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή
  • Είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών, ή
  • Είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος

 

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι όσοι φοιτητές έχουν εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον στα μισά μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

 

  • Αριθμός της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας και το ΑΜΚΑ του φοιτητή
  • Το ΑΦΜ του φοιτητή και του έτερου γονέα, εάν δικαιούχος είναι ο γονέας, ενώ στη περίπτωση που δικαιούχος είναι ο φοιτητής δηλώνει μόνο το ΑΦΜ του/της συζύγου του(αν υφίσταται)
  • Κωδικοί TAXIS του έτερου γονέα ή του φοιτητή εάν είναι ο ίδιος δικαιούχος
  • Τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου
  • Τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του(e-mail,τηλέφωνο).

 

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης θα πρέπει πρώτα να έχει υποβληθεί η φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2018.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλ:2651083886,2651076045

Κόστος υπηρεσίας: 20