Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»

Έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς το πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2018-2019.Καταληκτική ημερομηνία για την οριστική υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται η 28 Ιουνίου 2019 και ώρα 24:00.Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά την προκήρυξη της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε..

Στο ORGANOSIS αναλαμβάνουμε την υποβολή των αιτήσεων και πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:

  • Την προσωποποιημένη ενημέρωση σας για το πρόγραμμα και ποια δικαιολογητικά χρειάζεστε 
  • Μελετάμε και οργανώνουμε τον φάκελό σας
  • Συμπληρώνουμε και υποβάλουμε την ηλεκτρονική σας αίτηση
  • Σας ενημερώνουμε για την έκβαση του αποτελέσματος.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651083886

 

Κόστος υπηρεσίας: 20€