Υποβολή αιτήσεων για την πλήρωση πεντακοσίων (500) οργανικών θέσεων στη Δικαστική Αστυνομία

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση συνολικά πεντακοσίων (500) οργανικών θέσεων του κλάδου Δικαστικής Αστυνομίας (κατηγοριών ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ) του αστυνομικού τομέα της «Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας» του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Βασικές προϋποθέσεις για την συμμετοχή των υποψηφίων είναι:

  • Να έχουν γεννηθεί από την 1η-1-1988 έως και 31-12-2004
  • Να έχουν ανάστημα, το οποίο είναι τουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70 μ.) για τους άνδρες και τουλάχιστον ένα μέτρο και εξήντα εκατοστά (1,60 μ.) για τις γυναίκες, χωρίς υποδήματα
  • Δεν επιτρέπεται να φέρουν στο σώμα δερματοστιξία, η οποία είναι εξωτερικά εμφανής με την ενδυμασία (θερινή και χειμερινή στολή) και επιπλέον, λόγω του είδους των περιεχομένων σε αυτή απεικονίσεων, είτε αναιρεί την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου, είτε δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντα αυτών. (άρθρο 10 του ν.4963/2022)
  • Οι άνδρες κατά το χρόνο διορισμού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις\

Όσοι υποψήφιοι κρίνονται ικανοί στις υγειονομικές εξετάσεις, παραπέμπονται στη συνέχεια στις αθλητικές επιτροπές για τον έλεγχο της αθλητικής τους επίδοσης στα εξής αγωνίσματα:

  1. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μία προσπάθεια).
  2. Δρόμος 1000 μ. σε χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μία προσπάθεια).
  3. Άλμα εις ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).
  4. Άλμα εις μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).
  5. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ, ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).

Υποψήφιοι που δεν κρίνονται ικανοί σε κάποια από τις αθλητικές δοκιμασίες, αποκλείονται των περαιτέρω δοκιμασιών.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 10 Οκτωβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 19 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Στην Ήπειρο οι θέσεις ανά εκπαιδευτική βαθμίδα είναι οι κάτωθι :

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

Κλάδος Ειδικότητα

Φορέας

Έδρα-Περιφ/κή Ενότητα

Συνολικές Θέσεις

Εντοπιότητα

218

ΠΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΝΑΙ

 

219

ΠΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΝΑΙ

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

Κλάδος Ειδικότητα

Φορέας

Έδρα-Περιφ/κή Ενότητα

Συνολικές Θέσεις

Εντοπιότητα

469

ΤΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΡΤΑΣ

ΑΡΤΑΣ

1

ΟΧΙ

 

470

ΤΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1

ΟΧΙ

474

ΤΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΘΕΠΡΩΤΙΑΣ

1

ΝΑΙ

 

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

Κλάδος Ειδικότητα

Φορέας

Έδρα-Περιφ/κή Ενότητα

Συνολικές Θέσεις

Εντοπιότητα

352

ΔΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2

ΝΑΙ

354

ΔΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

3

ΝΑΙ

353

ΔΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΡΤΑΣ

ΑΡΤΑΣ

2

ΟΧΙ

355

ΔΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

2

ΟΧΙ

361

ΔΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

2

ΝΑΙ

 

Στο ORGANOSIS μελετάμε εξατομικευμένα κάθε περίπτωση υποψήφιου και τον ενημερώνουμε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Συμπληρώνουμε την ηλεκτρονική αίτηση του ΑΣΕΠ και δομούμε τον φάκελο του υποψηφίου , με προσοχή και στόχο την κατάθεση ενός άρτιου κατατιθέμενου φακέλου στον ΑΣΕΠ. Ο τρόπος δουλειάς μας, η δομή του γραφείου μας και η πολυετή μας πείρα στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ διασφαλίζουν για τους πελάτες μας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στους διαγωνισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.Τηλ:2651083886, 2651076045