Υποβολή αιτήσεων για Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε όλους τους Δήμους της χώρας, για 24.251 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Μέχρι την Παρασκευή 12:00 το μεσημέρι 3 Φεβρουαρίου υποβάλλονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωφελούς απασχόλησης του ΟΑΕΔ . Το σύνολο των θέσεων εργασίας είναι 24.251. Για να διαβάσετε την δημόσια πρόσκληση πατήστε εδώ.

Στο σύνολο του Νομού Ιωαννίνων οι θέσεις απασχόλησης σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και ειδικότητες είναι 660. Διαβάστε εδώ το σύνολο των θέσεων.

Στο ORGANOSIS αναλαμβάνουμε την ενημέρωση σας για το πρόγραμμα, την υποβολή της αίτησης καθώς και την παρακολούθηση της εξέλιξης της και την προσωπική σας ενημέρωση.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Κωδικοί ΟΑΕΔ
  • ΑΜΚΑ και ΑΦΜ συζύγου
  • ΑΜΚΑ ανήλικων παιδιών.

 

Κόστος υπηρεσίας: 20€