Υποβολή αίτησης επιδόματος ενοικίου 2018-2019

Ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις επιδόματος ενοικίου.

Η υπηρεσία απευθύνεται σε όλους τους πολίτες που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία, οιοποίοι έχουν υποβάλει οριστικά τη δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 του φορολογικού έτους 2017.

Για την χορήγηση του επιδόματος στέγασης απαιτείται η δήλωση και αποδοχή του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου.

Τα ποσά του επιδόματος είναι τα εξής:

 • Μονοπρόσωπο νοικοκυριό:70 €
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη: 105 €
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος: 140 €
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη: 175 €
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από πέντε ενήλικα μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω: 210 €

Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι τα εξής :

 • Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 7.000 €
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη: 10.500 €
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος: 14.000 €
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη: 17.500 €
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από πέντε ενήλικα μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω: 21.000 €

Επίσης τα όρια καταθέσεων/μετοχών, ομολόγων κτλ είναι:

 • Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 7.000 €
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη: 10.500 €
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη: 14.000 €
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη: 17.500 €
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από πέντε ενήλικα μέλη και πάνω: 21.000 €

 

Η αντικειμενική δαπάνη των επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, μικρής

χρήσης ή και δικύκλων του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό

της, το ποσό των 6.000 €

Η συνολική φορολογητέα της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού στην Ελλάδα ή στο

εξωτερικό, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 € για το μονοπρόσωπο

νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 € για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού

των 180.000 €.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας : 2651083886, 2651076045

Κόστος υπηρεσίας: 20 €