ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΑΣΥ 1/2023

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα οκτώ (38) συνολικά θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) ειδικότητας Λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.4972/2022, στην εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΘΕΣΕΩΝ:

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.)

Κύριο αντικείμενο της Εταιρείας είναι η παροχή συγκοινωνιακού έργου στα μέσα σταθερής τροχιάς των Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών

Οι κατωτέρω ειδικότητες έχουν κύριο αντικείμενο απασχόλησης:

ΔΕ Λειτουργίας Σταθμάρχες: Παρέχουν υπηρεσίες στις εγκαταστάσεις των σταθμών του δικτύου της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και έχουν την ευθύνη για την ασφαλή λειτουργία και διαχείριση των σταθμών και την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

ΔΕ Λειτουργίας Ελεγκτές κομίστρου: Διεξάγουν ελέγχους στους επιβάτες προκειμένου να διαπιστωθεί η κατοχή έγκυρου εισιτηρίου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τιμολογιακή πολιτική προϊόντος κομίστρου, στην επιβολή προβλεπόμενου προστίμου σε περίπτωση εξακρίβωσης παράβασης με ταυτόχρονη έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού καθώς και στην ενημέρωση του επιβατικού κοινού για οτιδήποτε σχετίζεται με τις μετακινήσεις στο δίκτυο, τους κανόνες λειτουργίας και την τιμολογιακή πολιτική.

ΔΕ Λειτουργίας Εκδότες κομίστρου: Διαθέτουν προς πώληση κόμιστρο στο επιβατικό κοινό και ενημερώνουν αυτό. Εξυπηρετούν τους συναλλασσόμενους στα σημεία έκδοσης κομίστρου και ενημερώνουν το κοινό για τις διαδρομές, τα δρομολόγια των συρμών, την ανταπόκριση με άλλα μέσα, την τιμολογιακή πολιτική και τους κανόνες λειτουργίας του δικτύου, είτε προφορικά είτε με την χορήγηση έντυπου υλικού στα εκδοτήρια.

Προκηρύσσονται οι κάτωθι θέσεις:

ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΘΕΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

211

ΔΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΣ

310

001,002

33

17

16

212

ΔΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ

310

001,002

3

2

1

213

ΔΕ ΛΕΙΤΟΡΥΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ

310

001,002

2

1

1

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 20.02.2023 έως 06.03.2023

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ:2651083886,265076045