Κοινωφελές 8μηνο πρόγραμμα απασχόλησης 2.500 ανέργων σε προσφυγικές δομές

Το πρόγραμμα αναφέρεται στην απασχόληση 2.500 εγγεγραµµένων ανέργων στα µητρώα του ΟΑΕ∆ οι οποίοι θα εργαστούν για 8 μήνες, με πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα, σε 19 Κέντρα Φιλοξενίας και 5 hot spots σε συνολικά 8 περιφέρειες της χώρας. Οι θέσεις  περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ειδικότητες διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού φυλακτικού προσωπικού, οικοδόμων, οδηγών και γενικών καθηκόντων. Βασική προϋπόθεση των ανέργων που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση είναι να ανήκουν σε µία τουλάχιστον από τις παρακάτων κατηγορίες: 

  1. Εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, µέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆

  2. Εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, µέλη µονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

  3. Εγγεγραµµένοι µακροχρόνια άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆

  4. Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ & ΤΕΙ , εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕ∆

  5. Εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ άνω των 29 ετών(όσοι γεννήθηκαν πριν την 05/07/1987)

  6. Εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων ΑµεΑ του ΟΑΕ∆.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  Από Παρασκευή 24 Ιουνίου (12.00 μμ) μέχρι  Δευτέρα 4 Ιουλίου (12.00 μμ) . 

 

Απαραίτητα στοιχεία για την αίτηση: 

  1. Κωδικοί πρόσβασης της διαδικτυακής πύλης του Ο.Α.Ε.Δ.(Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό)

  2. ΑΜΚΑ και ΑΦΜ συζύγου για τους έγγαμους δικαιούχους

  3. ΑΜΚΑ και στοιχεία ανήλικων τέκνων και εξαρτωμένων τέκνων ΑΜΕΑ

 

Δείτε εδώ  την κατανομή των θέσεων εργασίας ανά Περιφέρεια, Φορέα και Ειδικότητα. 

 

Κόστος αίτησης: 10 €