Κοινωφελές 5μηνο Πρόγραμμα 413 θέσεων γι άνεργους πτυχιούχους ΑΕΙ&ΤΕΙ σε φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Το Πρόγραμμα αναφέρεται στην πρόσληψη 413 εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο του ΟΑΕΔ οι οποίοι να έιναι  πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, για εργασία κοινωφελούς χαρακτήρα σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, σε Επιβλέποντες Φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Οι ειδικότητες που αφορά το Πρόγραμμα είναι οι παρακάτω: 

ΠΕ : ΓΕΩΛΟΓΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΩΝ, ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
ΤΕ : ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ/  ΓΕΩΠΟΝΩΝ ,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ , ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ,  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: Από σήμερα 08/04/2016 έως 18/04/2016 στις 12:00 μ.μ 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εξής:

  1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
  2. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
  3. Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
  4. Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα.
  5. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.
  6. Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ

Απαραίτητα στοιχεία για την αίτηση: 

  1. Κωδικοί πρόσβασης της διαδικτυακή πύλης του Ο.Α.Ε.Δ.(Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό)
  2. ΑΜΚΑ και ΑΦΜ συζύγου για τους έγγαμους δικαιούχους
  3. ΑΜΚΑ και στοιχεία ανήλικων τέκνων και εξαρτωμένων τέκνων ΑΜΕΑ

 

Δείτε εδώ την κατανομή των θέσεων εργασίας ανά Περιφέρεια, Φορέα και Ειδικότητα. 

 

Κόστος αίτησης: 10 €