"Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον ΙΙ" Β' κύκλος

Το  πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον II»  παρέχει χρηματοδότηση για την υλοποίηση παρεμβάσεων, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα, τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και κατά συνέπεια του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ορίζεται ανά Περιφέρεια ως εξής:

Περιφέρεια

Έναρξη υποβολής αιτήσεων

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας

Από 15.07.2019

 

Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης

Από 18.07.2019

Αττικής, Νοτίου Αιγαίου

Από 22.07.2019

Η διαδικασία των αιτήσεων θα είναι «ανοιχτή», έως την κάλυψη  του μέγιστου προϋπολογισμού ανά περιφέρεια.

Επιλέξιμες κατοικίες είναι οι μονοκατοικίες, οι πολυκατοικίες καθώς και τα μεμονωμένα διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, έχουν οικοδομική άδεια και έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στην κατηγορία Δ ή και χαμηλότερη.

Τα ποσοστά επιδότησης ανά εισοδηματική κατηγορία είναι τα εξής:

Κατηγορία

Ατομικό εισόδημα

Οικογενειακό εισόδημα

Βασικό ποσοστό επιχορήγησης

Αύξηση επιχορήγησης ανά προστατευόμενο μέλος

Μέγιστο ποσοστό επιχορήγης

1

Έως 10.000

Έως 20.000

60%

5%

70%

2

10.000–15.000

20.000-25.000

50%

5%

70%

3

15.000-20.000

25.000-30.000

40%

5%

70%

4

20.000-25.000

30.000-35.000

35%

5%

70%

5

25.000-30.000

35.000-40.000

30%

5%

50%

6

30.000-35.000

40.000-45.000

25%

5%

50%

7

35.000-40.000

45.000 κι άνω

0%

0%

0%

Ο προϋπολογισμός της κάθε αίτησης δεν θα υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα καλύπτει την αμοιβή του συμβούλου καθώς και το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων.

Οι επιλέξιμες δαπάνες των νοικοκυριών είναι η αντικατάσταση κουφωμάτων, η τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος των κτιρίων, η αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης/ψύξης και η τοποθέτηση συστήματος παροχής ζεστού νερού.

Στο ORGANOSIS αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου την σύνταξη του φακέλου για την υπαγωγή σας στο πρόγραμμα. Το σύνολο της αμοιβής μας ως σύμβουλοι έργου,καλύπτεται εξ' ολοκλήρου από το πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλ: 2651083886,2651076045