"Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον ΙΙ" Αναμενόμενο Πρόγραμμα.

Στις 8 Μαρτίου αναμένεται να «ανοίξει» η ηλεκτρονική πλατφόρμα του «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον II» για την υποβολή αιτήσεων, σηματοδοτώντας έτσι ουσιαστικά την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος.

Tο  πρόγραμμα παρέχει χρηματοδότηση για την υλοποίηση παρεμβάσεων, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα, τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και κατά συνέπεια του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα

Επιλέξιμες κατοικίες είναι οι μονοκατοικίες, οι πολυκατοικίες καθώς και τα μεμονωμένα διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, έχουν οικοδομική άδεια και έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στην κατηγορία Δ ή και χαμηλότερη.

Τα ποσοστά επιδότησης ανά εισοδηματική κατηγορία είναι τα εξής:

Κατηγορία

Ατομικό εισόδημα

Οικογενειακό εισόδημα

Βασικό ποσοστό επιχορήγησης

Αύξηση επιχορήγησης ανά προστατευόμενο μέλος

Μέγιστο ποσοστό επιχορήγης

1

Έως 10.000

Έως 20.000

60%

5%

70%

2

10.000–15.000

20.000-25.000

50%

5%

70%

3

15.000-20.000

25.000-30.000

40%

5%

70%

4

20.000-25.000

30.000-35.000

35%

5%

70%

5

25.000-30.000

35.000-40.000

30%

5%

50%

6

30.000-35.000

40.000-45.000

25%

5%

50%

7

35.000-40.000

45.000-50.000

0%

0%

0%

Ο προϋπολογισμός της κάθε αίτησης δεν θα υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα καλύπτει την αμοιβή του συμβούλου καθώς και το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων.

Οι επιλέξιμες δαπάνες των νοικοκυριών είναι η αντικατάσταση κουφωμάτων, η τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος των κτιρίων, η αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης/ψύξης και η τοποθέτηση συστήματος παροχής ζεστού νερού.

Στο ORGANOSIS αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου την σύνταξη του Φακέλου για την υπαγωγή σας στο πρόγραμμα. Το σύνολο της αμοιβής μας ως σύμβουλοι έργου καλύπτεται εξ' ολοκλήρου από το πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλ: 2651083886