Βεβαίωση κερδών από ΟΠΑΠ (για φορολογική χρήση)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ από ΟΠΑΠ Α.Ε και Ελληνικά Λαχεία Α.Ε (για φορολογική χρήση)

Η διαδικασία  υποβολής της αίτησης για βεβαίωση κέρδους είναι πλέον ηλεκτρονική. Η ΟΠΑΠ ΑΕ χορηγεί Βεβαίωση Κέρδους που αφορά τα κέρδη που έχουν προκύψει από συμμετοχή σας σε παιχνίδια της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. και έχουν καταβληθεί αποκλειστικά μέσω επώνυμης τραπεζικής πληρωμής εντός του προηγούμενου έτους. 

Προθεσμία υποβολής 

Το ηλεκτρονικό αίτημα του Παίκτη  υποβάλλεται μία φορά ετησίως και έως την 31η Οκτωβρίου ή τυχόν μεταγενέστερης ημερομηνίας εφόσον ανακοινωθεί επίσημα από την εταιρεία. 

Δικαιούχοι και προϋποθέσεις χορήγησης βεβαιώσεων 

  • Δικαιούχος βεβαίωσης ενός εισπραχθέντος κέρδους είναι το φυσικό πρόσωπο, που έχει εισπράξει το κέρδος του αποκλειστικά από τα συνεργαζόμενα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει συμμετάσχει στα παιχνίδια της ΟΠΑΠ Α.Ε. / ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. νομίμως, σύμφωνα με τα περιλαμβανόμενα στους Ειδικούς Κανονισμούς Παιγνίων και είχε κατά την κατάθεση της κερδίζουσας συμμετοχής/κατά την αγορά του λαχνού, την ελάχιστη ηλικία των 18 ετών

  • Δεν χορηγείται Βεβαίωση Κέρδους για κέρδη τα οποία έχουν εξοφληθεί με μετρητά από τα εξουσιοδοτημένα σημεία πώλησης ή τα ταμεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. / ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε..

Ποια κέρδη αφορά

Κέρδη που έχουν προκύψει από τη συμμετοχή στα παιχνίδια ΚΙΝΟ, ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, EXTRA 5, SUPER 3, LIVEBET, ΠΡΟΠΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ, ΣΤΟΙΧΗΜΑ, RACES, POWERSPIN, BOWLING, PENALTIES, ΣΚΡΑΤΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ, ΛΑΪΚΟ ΛΑΧΕΙΟ και ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ

Απαραίτητα στοιχεία για την αίτηση: 

  • Προσωπικά στοιχεία 

  • ΑΔΤ

  • ΑΦΜ

  • ΑΜΚΑ

  • Προσωπική ηλεκτρονική διέυθυνση (e-mail)

  • Τελευταίο Εκκαθαριστικό Εφορίας 

  • Υπεύθυνη δήλωση που θα εκτυπώσετε από εδώ κι αφού την συμπληρώσετε θα την θεωρήσετε για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή. 

 

Κόστος υπηρεσίας: 15