Αίτηση ρύθμισης δανείων ΟΕΚ

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις  για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ).

 

Η ρύθμιση δεν αφορά δικαιούχους του ΟΕΚ που έλαβαν δάνειο του προγράμματος επιδότησης επιτοκίου,δηλαδή στεγαστικό δάνειο από κεφάλαια Τραπεζών,στο οποίο ο ΟΕΚ επιδοτούσε το επιτόκιο σε κάθε μηνιαία δόση για 9 χρόνια.

 

Δικαίωμα ένταξης στις νέες ρυθμίσεις έχουν οι εξής :

 

  • Δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις του Νόμου 3869/2010(Α 130) ή άλλου είδους ρυθμίσεις.
  • Δανειολήπτες του τ. Ο.Ε.Κ. ,στους οποίους έχει χορηγηθεί δάνειο από ίδια κεφάλαια του Ο.Ε.Κ και δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως  η εκταμίευσή του.
  • Δανειολήπτες που έχουν λάβει «μικτό δάνειο» (από ίδια κεφάλαια του Ο.Ε.Κ. και τραπεζικά κεφάλαια) μπορούν να ενταχθούν στην ρύθμιση μόνο κατά το μέρος του δανείου που προέρχεται από τα ίδια κεφάλαια του ΟΕΚ.

 

Για όλους τους δανειολήπτες που θα κάνουν αίτηση πραγματοποιείται μείωση κατά 15% στο αρχικό ποσό δανεισμού.Εάν ο δανειολήπτης υπόκειται σε ειδική κατηγορία θα πραγματοποιηθεί επιπλέον μείωση σύμφωνα με τα εξής:

 

  • Εάν ο δανειολήπτεις ανήκει έστω σε μία από τις ευάλωτες ομάδες των τριτέκνων, συνταξιούχων, περιπτώσεων χηρείας, με προστατευόμενο μέλος, μονογονεϊκών οικογενειών, οικογενειών με μέλος ΑΜΕΑ, σεισμοπλήκτων-πυρόπληκτων, ατόμων με αναπηρία 67% και άνω, δικαιούται έκπτωσης 10% στο ποσό του δανείου που έχει προκύψει μετά την διαγραφή ποσοστού 15% από το ποσό του αρχικού δανείου
  • Πολύτεκνος δανειολήπτης, καθώς και δανειολήπτης ο οποίος ανήκει στην ομάδα των πολυτέκνων δικαιούται μείωση 20% στο ποσό του δανείου που έχει προκύψει μετά την διαγραφή ποσοστού 15% από το ποσό του αρχικού δανείου

 

Επιπλέον ο δανειολήπτης, όποτε επιθυμεί εντός των προβλεπομένων κατωτέρω χρονικών ορίων,μπορεί  να ωφεληθεί των παρακάτω εκπτώσεων, εάν καταβάλει ποσό, που μαζί με το ήδη καταβληθέν αντιστοιχεί στα παρακάτω ποσοστά του τελικού ποσού δανείου που προκύπτει σύμφωνα με τα παραπάνω:

  • Έκπτωση 40% στο τελικό ποσό δανείου εάν εντός πέντε ετών καταβάλει το 60% αυτού.
  • Έκπτωση 20% στο τελικό ποσό δανείου εάν εντός οκτώ ετών καταβάλει το 80% αυτού

 

Μοναδική προϋπόθεση ένταξης στις ρυθμίσεις αποτελεί η ιδιοκατοίκηση της κατοικίας από τον δανειολήπτη(γονείς-τέκνα-συγγενείς α’ και β’ βαθμού)

Γιαν να διαβάσετε την Υπουργική Απόφαση πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλ. : 2651083886

 

Κόστος υπηρεσίας 25€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.