Ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών προς το δημόσιο (Ένφια, Φόρο Εισοδήματος, κλπ) Ακατάσχετος λογαριασμός

Ελάτε στο ORGANOSIS για να κάνουμε ρύθμιση των οφειλών σας προς το Δημόσιο όπως ΕΝΦΙΑ , Φόρο Εισοδήματος  κλπ., καθώς και δήλωση Ακατάσχετου Λογαριασμού.

Όπως αναφέρει ο νόμος η κατάσχεση θα γίνεται για ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 50€. Όταν ένας λογαριασμός κατάσχεται δεν ξεμπλοκάρεται αν δεν εξοφληθούν οι οφειλές. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε εξατομικευμένη λύση.