Φορολογική Ενημερότητα

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας ηλεκτρονικά:

  1. Κωδικοί taxisnet
  2. Να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές
  3. Σε περίπτωση είσπραξης από το Δημόσιο: Φορέας που θα κατατεθεί και Στοιχεία Τίτλου Πληρωμής

Κόστος υπηρεσίας: 4 €

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας στη Δ.Ο.Υ.:

  1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  2. Αίτηση (Α9) που θα βρείτε ΕΔΩ και θα συμπληρώσετε τα στοιχεία σας
  3. Να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία, ή εφόσον υπάρχουν να έχουν ρυθμιστεί.
  4. Να έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το τελευταίο οικονομικό έτος
  5. Για επιχειρήσεις θα πρέπει να έχει υποβληθεί η εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ για το τελευταίο οικονομικό  έτος
  6. Εξουσιοδότηση που θα βρείτε ΕΔΩ την οποία θα συμπληρώσετε με τα στοιχεία σας και θα επικυρώσετε στο ΚΕΠ ή στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σας.

Κόστος υπηρεσίας: 20 €

 

 

Αρχείο: 
ΣυνημμένοΜέγεθος
e-forologikienimerotita.docx20.11 KB